logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Žlutice Jakoubkova lípa kaple sv. Jana Nepomuckého

Žlutice - kaple Panny Marie

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Barokní kapli Panny Marie, nazývanou Bellhübelkapelle, nechal vystavět v roce 1719 varhaník žlutického kostela Johann Franz Mischka při bývalé cestě do Mostce na vrchu Bellhübel nad Žluticemi. Na její údržbu založil vlastní nadaci. V roce 1845 byl do kaple pořízen obraz Panny Marie Klatovské od žlutického malíře Johanna Müllera. Do roku 1945 patřila kaple rodině Fleissnerů ze žlutic. Ještě roku 1935 byla původní šindelová střecha nově pokryta eternitem. V 70. letech 20. století byla opuštěná kaple poničena pádem vzrostlého stromu, poté se časem proměnila ve zříceninu. V roce 2014 přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k celkové rekonstrukci kaple do původní podoby za finanční podpory z dotačních programů Ministerstva zemědělství CR a rozpočtu města Žlutice. Odstraněny byly náletové křoviny, obvodové zdivo očištěno, z prostoru kaple vyvezeny sutiny a okolí objektu upraveno. Samotné stavební práce provedla firma Ing. Milana Kadery. Do interiéru kaple byla umístěna fotokopie původního obrazu Panny Marie Klatovské (originál se nachází v depozitáři Muzea Karlovy Vary). Dne 24. září 2016 proběhlo slavnostní vysvěcení obnovené kaple žlutickým farářem P. Petrem Řezáčem za hojné účasti obyvatel.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Maličká kaplička, ke které vede sice hůře značená stezka, ale krásným okolím.

Mapa

Fotografie

×