logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Vladořice sousoší Piety

Vladořice - sousoší Piety

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Toto klasicistní pískovcové sousoší Piety nechal vytvořit Wenzel Präger roku 1849 jako poděkování za uzdravení jeho syna z dlouhé nemoci. Sochu vytvořila jedna z dílen Oswalda Josefa Wendy ze Žlutic, či Stephana Borowetze a Josefa Herschera z Manětína. Na podstavec pak byl umístěn německý nápis „Zu Ehre / der schmerzhaften / Mutter Gottes nach / überstandener lang / wieriger Krankheit / gewidmet von Wenzel / Präger, Grundbesi / tzer in Wladarz / No. 1 im Jahre / 1849“, což v překladu znamená K poctě Bolestné Panny Marie po uzdravení z dlouhodobé nemoci zřídil Wenzel Präger, statkář z čp. 1 ve Vladořicích v roce 1849. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestalo být sousoší udržováno a začalo pomalu chátrat. V letech 2010 – 2011 provedl Spolek okrášlovací Vladař vykácení dřevin a následně v roce 2013 státní podnik Lesy ČR přistoupil k rekonstrukci sousoší, kterou vykonala MgA. Helena Štěrbová z Kozojed. Následně u sousoší byla vztyčena také naučná tabule.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/vladorice-sousosi-piety-2

Dojmy: Krásné udržované sousoší, které se nachází u žluté turistické cesty na okraji PR Vladař.

Mapa

Fotografie

×