logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Vrbice Vykmanov

Vršek

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Vršek (německy Werlsberg) je malá vesnice, nacházející se asi 4,5 km na západ od Jáchymova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1785. Za celou dobu své existence spadala vesnice pod správu Jáchymovského panství. Již v roce 1847 je v této vesnici uváděno že zde žilo 139 obyvatel ve 20 domech. V roce 1850 se pak vesnice stala samostatnou obcí v politickém okresu Jáchymov dle zákona o obcích z roku 1849. Následně počet obyvatel narůstal až dosáhl v roce 1890 svého vrcholu a to 219 obyvatel ve 29 domech. Následně počet obyvatel již klesal a v roce 1921 zde žilo 192 obyvatel ve 29. domech. Následně pro tuto vesnici přišla obrovská rána ve formě odsunu německého obyvatelstva a následně byla vesnice srovnána se zemí a v podstatě zanikla a na jejím místě vznikl tak v 50. letech 20. století důl Barbora. Z celé vesnice se tak zachoval pouze jediný dům, který dnes slouží jako rekreační objekt. V roce 1991 byly stavby bývalého dolu Barbora srovnány se zemí, ale ne všechny z jedné správní budovy díky rozšíření a přestavbě se stal malebný penzion. Dle záznamů z roku 2011 zde žilo 5 obyvatel.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2559

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vršek_(Jáchymov)

Dojmy: Maličká vesnička, ze které se v podstatě nic nedochovalo.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4500