logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Vodná

Vodná - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 2. 6. 2017

Historie: Pomník obětem byl postaven někdy ve 20. letech 20. století, ale po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal chátrat, a někdy v té době byla odstraněna deska se jmény padlích. Na počátku 21. století se pomník nacházel v dezolátním stavu, a tak bylo v roce 2010 upraveno okolí pomníku, ale již v roce 2011 se pomník celý rozpadl. Pomník byl tedy rozebrán očištěn a znovu vystavěn, ale nyní již bez pamětních desek. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Pomník v podobě edikuly je obklopen zídkou z lomového kamene zhruba polokruhově zakrojenou do svahu s nasazenou svažující se betonovou korunní římsou. Ve vnitřním prostoru před středem zídky jsou na mohutném, stupňovaném hranolovém podstavci z hrubě opracovaných žulových bloků postaveny dva žulové sloupy, vynášejí kladí v podobě kamenného štítového nástavce, na jehož přední straně je situován mělký vpadlý výklenek pro menší nápisovou pamětní desku. Mezi sloupy bývala na zadní vyzděné cihlové stěně osazena nápisová pamětní deska se jmény padlých občanů vsi. Prostor před pomníkem, dlážděný drobnějšími dlažebními kostkami, býval původně uzavřen plůtkem s železnými sloupky."

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/vodna-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Dojmy: Jednoduchý zajímavý pomník, bohužel bez pamětních desek.

Mapa

Fotografie

×