logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Verušice Mikulášské lípy sousoší Nejsvětější Trojice

Verušice - Siemerův kříž

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Tento pískovcový kříž byl postaven někdy ve 2. polovině 19. století a patřil k usedlosti čp. 9, které se žíkalo Sima, která patřila Stanislausovi Schopfovi. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal ale kříž pomalu chátrat. Na počátku 21. století byl již kříž ve velmi zchátralém stavu. Plastika Ukřižovaného Krista, pamětní deska, ale i porcelánový medailonek se časem ztratili. V říjnu 2012 byl následně uražen vrchol kříže při neopatrném skládání dříví, díky tomu přistoupilo město Žlutice v roce 2013 k rekonstrukci tohoto poničeného kříže. Roku 2016 následně přistoupil Spolek Okrášlovací Vladař k celkové rekonstrukci tohoto kříže. O restaurátorské práce se postaral sochař Marcel Stoklasa z Nečtin. Následně byla osazena druhotná plastika Krista od Antonína Haidlmaiera, kterou restauroval výtvarník Dalibor Nesnídal ze Semtěše. Následně byla osazena pamětní deska, na které je nápis: „SEIMERŮV KŘÍŽ postaven ve 2. pol. 19. století patřil k usedlosti čp. 9, zvané SIMA STANISLAVA SCHOPFFA OPRAVEN 2016.“

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/verusice-siemeruv-kriz

Dojmy: Zajímavý a velmi netypický kříž.

Mapa

Fotografie

×