logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Verušice Kaple Mikulášské lípy

Verušice - kostel sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Kolem roku 1200 v těchto místech byla založena farní vesnice Středka (Strzedka), která patřila premonstránskému klášteru v Milevsku u Tábora. Tento kostel byl následně v této vesnici vystavěn v raně gotickém slohu v průběhu 13. století. Již roku 1357 byl k tomuto kostelu dosazen první duchovní správce a to žlutický plebán Hildprant, který ale již dne 10. července 1358 zemřel. Podle rejstříků papežských desátků z roku 1384 patřila tato vesnice spolu s kostelem milevskému klášteru, ale spadala pod Žlutický děkanát. Tato vesnička spolu s kostelem byla naposledy zmiňována v kupní smlouvě Jindřicha IV. z Plavna ze dne 7. února 1538 následně již o této vsi nejsou žádné zmínky. Jakmile vesnice zanikla, tak tento kostel byl uzavřen a stal se filiálním ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Následně sloužil pouze jako hřbitovní kostel pro obyvatele ze vsí Verušice, Veselov, Dolánky a do roku 1769 také pro Skoky. V roce 1765 byl tento kostel pozdně barokně upraven. Během této úpravy zanikla vysoká, mírně hrotitá okna, která byla zazděna a nahrazena novými barokními okny. V roce 1855 byl do tohoto kostela pořízen nový oltářní obraz sv. Mikuláše, který namaloval L. Schulz. V říjnu roku 1927 byla střecha tohoto kostela pokryta šindelem a již v září roku 1928 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci kostela. Stavební práce samotné vedl stavební mistr Leopold Kiesswett, a interiér vymaloval malířský mistr Braun. Hřbitůvek okolo kostela byl v této době také rozšířen a obehnán novou ohradní zdí z cementových cihel. Dne 1. prosince 1928 byl do kostela usazen malý zvon, který daroval Wild z Veselova. Když byl zrušen Žlutický hřbitov u kostela Nejsvětější trojice v půlce března 1954, tak sloužil tento hřbitov také jako hřbitov pro občany Žlutic. Bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století kostel přestal být udržován a pozvolná chátral, následně vnitřní zařízení bylo buď zničeno, a nebo rozkradeno. Již v 70. letech 20. století bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci vnějšího pláště tohoto kostela, spolu s tím byla oplechována také báň kostela. V letech 2009 – 2010 byla provedena oprava krovů střechy a nově byla také oplechována věžní báň.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svatého_Mikuláše_(Verušice)

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/verusice-kostel-sv-mikulase

Dojmy: Zajímavý barokní kostelík, škoda jen že v době mé návštěvy byl v takovém to stavu.

Mapa

Fotografie

×