logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Vysoká dům čp. 35

Vysoká - kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Původní barokní obecní kapli zasvěcenou sv. Anně nechal asi 120 metrů dál od současné kaple vystavět v letech 1780 – 1782 vysloužilý voják Andreas Gössl a zároveň dal kapli na údržbu blíže neznámí majetek. Tento majetek se ale časem ztratil a tak kaple postupně chátrala. A tak v roce 1845 oznámil místní rychtář Antotn Himmel vrchnosti, že je kaple velmi zchátralá a že by se mohl k její opravě použít majetek, o kterém vypráví starousedlíci. Správa panství tak oznámila krajskému úřadu že podle dochovaných účetních dokladů má kaple pohledávku vůči panství ve výši 109 zlatých a 38 krejcarů a vůči osmi sedlákům z Doubí celkem 87 zlatých. Z tohoto důvodu vytvořil krajský úřad komisi, která vše měla vyšetřit. Tato komise pracovala od ledna do dubna 1846 a celkem vyslechla rychtáře Himmela a dva sedláky z Vysoké. Všichni pak vypovídali že slýchávali jako malí, že kapli nechal vybudovat jakýsi voják, který jí věnoval na údržbu 300 zlatých. Následně komise vyslechla dlužníky z Doubí, kteří prohlásili že do roku 1834 řádně platili úroky tehdejšímu správci panství Baltazaru Sieglovi, který ale vystavoval potvrzení jen výjimečně. Následně komise prostudovala účetní knihy jak panství, tak kaple a zjistila že správce Siegl si tyto peníze ponechával ke svým účelům. Toto vyjádření pak bylo řečeno majiteli Dalovického panství Wilhelmu Wenzelovi Lorenzovi, který ale prohlásil že při koupi panství mu nebylo nic o dluhu řečeno, a tak jej nehodlá zaplatit, dále přislíbil že na údržbu kaple bude dodávat dřevo, vápno a další materiál zdarma.

V květnu roku 1846 požádal krajský úřad gubernium o svolení k vymáhání dluhu, o výsledku jednání, bohužel nic nevíme, ale jisté je že 15. března 1855 byla vyhotovena fundační listina, v níž se Wilhelm Wenzl Lorenz zavázal převzetí patronátu nad kaplí a její údržbou. Následně v letech 1861 – 1863 proběhla rekonstrukce této kaple a celá kaple byla tehdy rozšířena. Dne 27. října 1861 byla pak kaple znovu vysvěcena vikářem dr. Georgem Friedrichem. Majitelé panství ale neplnily závazek Lorenze, a tak kaple postupně chátrala a dokonce v roce 1876 měla být zbourána. V noci ze dne 25. na 26. srpna 1891 byla tato kaple vykradena a znesvěcena a následně v roce 1895 nechala obec Vysoká tuto kapli zbořit a následně v roce 1903 vystavět na současném místě v pseudogotickém slohu podle plánů zednického mistra Aloise Riedla ze Šenova. V této nové kapli bylo povoleno sloužit pouze májové pobožnosti a vypravovat od tud pohřby. V průběhu 1. světové války byl zrekvírován zvon na válečné účely, který byl ale hned v meziválečném období nahrazen zvonem novým. Během roku 1944 byla kaple poškozena během bombardování Karlových Varů, kdy skrz ní proletěl kámen odražený pumou, která dopadla na náves. V roce 1948 pak nechal sedlecký administrátor Studený kapli opravit, a tak v letech 1948 – 1949 prošla kaple celkovou rekonstrukcí. Další rekonstrukce se pak kaple dočkala v letech 1990 – 1991, kdy k ní přistoupil obecní úřad Dalovice. Tuto rekonstrukci pak řídil Václav Šturma, po této rekonstrukci byla kaple vysvěcena Rybářským administrátorem Petrem Frantou.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/vysoka-kaple-sv-anny-2

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/vysoka-kaple-sv-anny/

Dojmy: Malá zajímavá kaplička, s krásně dochovaným příběhem.

Mapa

Fotografie

×