logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Velký Hlavákov Verušice

Velký Rybník

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Velký Rybník (německy Großen Teich) je velká vesnice, nacházející se asi 2,5 km na jih od Hroznětína. První písemná zmínka pochází z roku 1585, kdy byla tato vesnice součástí obce Podlesí. Tato vesnice byla většinu času zemědělskou obcí, ale postupně se zde také rozvíjelo lesnictví a využívání vodních ploch. Na přelomu 19. a 20. století se zde nacházelo 9 zemědělských usedlostí, z nichž největší patřila Ernstovi Sieglovi z čp. 1, který měl výměru 20 hektarů polí a hostinec U Divoké Kachny. V 1. polovině 20. století se tato vesnice stávala oblíbenou rekreační oblastí. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byli na přelomu 50. a 60. let rozparcelovány parceli okolo rybníka a začali zde růst malé chatky, kterých je v době mé návštěvy téměř 600. Dle sčítání lidu z roku 2011 zde žilo celkem 220 lidí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velký_Rybník_(Hroznětín)

Zdroj: https://www.velkyrybnik-hroznetin.cz/historie-velkeho-rybnika/

Dojmy: Velká vesnička, jejíž velikost dělají chatky, ve které se vaří dobré pivo.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4598