logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Vysoká dům čp. 10 dům čp. 35

Vysoká - dům čp. 12

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo postaveno někdy na přelomu 18. a 19. století, jelikož je zachyceno v katastru nemovitostí z let 1824 – 1843. Samotné stavení má zděné přízemí, ale patrem si již tak nejsem jist, na mnoha místech opadává omítka, tak časem to půjde poznat, což je dle mého názoru škoda. Štíty tohoto stavení jsou pak kryty bedněním. Na střeše se nachází pouze potrhaná lepenka. V přízemí stavby se nacházela původně jizba, ale také chlív, aby dobytek v zimě nemrznul. U domu se také nachází stodola z mohutných trámů kryta bedněním, u které je ale asi polovina zbořena. V době mé návštěvy tato stavba postupně chátrala, což je škoda.

Dojmy: Bohužel jsem o této budově nenašel téměř žádné informace, krom nákresu z katastru nemovitostí.

Mapa

Fotografie

×