logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Útvina Valeč

Vahaneč

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Vahaneč (německy Bohentsch) je malá vesnice, nacházející se asi 3 km na západ od Verušiček. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1237, kdy zde sídlil Zeman Beneš z Vahaneče. Po něm vesnice patřila dalším členům jeho rodu. V roce 1415 se uvádí Jiří ze Stebna, který někdy používal také přídomek z Vahaneče. Z let 1437 a 1457 jsou první zmínky o vahanečské tvrzi, na které žili bratři Benjamín a Hanuš z Vahaneče. Někdy po nich se panství dostalo do přímého držení pánů z Plavna. Roku 1524 ji v zástavě držel Jindřich z Údrče a po něm jeho potomci, kterým patřila až do konce šestnáctého století. V roce 1599 panství koupil Jindřich Zumr z Herstošic a po jeho smrti bylo prodáno majitelům Knínic. Od roku 1613 se majitelem stal Jáchym Libštejnský z Kolovrat, který Vahaneč připojil k Údrči, ale protože se zúčastnil stavovského povstání, byl mu po bitvě na Bílé hoře zabaven majetek. Vahaneč koupil Severin Thalon z Horštejna, za kterého se zdejší tvrz uvádí naposledy. V roce 1640 údrčské panství včetně Vahanče získal vévoda Jan Jindřich Sasko-Lauenburský a připojil je k toužimskému panství. Vahanečská tvrz potom jako nepotřebná beze zbytku zanikla. Svého vrcholu, co se týká počtu obyvatel se vesnice dočkala roku 1921, kdy zde bydlelo ve 33 domech 190 obyvatel. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války ale začalo obyvatel notně ubývat V roce 1950 zde bylo napočítáno 94 obyvatel a na počátku 21. století je zde uváděno jen 17 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vahaneč

Dojmy: Maličká vesnička s malebnou přírodou, která má co nabídnout.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0131