logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Útvina rozhledna Třasák

Útvina - kostel sv. Víta

Informace

Navštíveno: 16. 2. 2016

Historie: Zdejší původně gotický kostel byl postaven milevskou hutí v 1. čtvrtině 14. století. První zmínka o tomto kostelu pak je uvedena z roku 1354, kdy je uveden jako filiální ke kostelu sv. Bartoloměje v Přílezech. Farnost ve zdejší obci byla zřízena až v roce 1369 a hned na konci 14. století byl kostel upravován. V roce 1469 po vyplenění městečka a jeho zániku byl tento kostel velmi poškozen požárem a po obnovení Útviny v roce 1478 byl obnoven také tento kostel. V roce 1680 byli pořízeny do zdejšího kostela varhany od varhanáře Johanna Mathiase Kannhäusera ze Sokolova a v roce 1706 byl kostel barokně přestavěn. V roce 1870 postihla tento kostel tragédie, když kostel vyhořel spolu s vnitřním vybavením. V následné obnově kostela byla pravděpodobně přistavěna nová vstupní předsíň a v roce 1881 byli vytvořeny nové varhany od varhanáře Franze Adama Gartnera z Tachova a ty byli již roku 1872 nahrazeny současnými varhanami varhanáře Johanna Georga Sommera z Polné. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal kostel chátrat, proto bylo v letech 2009 – 2011 přistoupeno k rekonstrukci již zchátralého kostela.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/utvina-kostel-sv-vita

Dojmy: Velmi zajímavý koste, jemu podobný jsem ještě neviděl.

Mapa

Fotografie

×