logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Toužim Dům čp. 53 kaple sv. Kříže

Toužim - hrad a zámek Toužim

Informace

Navštíveno: 16. 2. 2016

Historie: Pravděpodobně již ve 12. století zde bylo vybudováno probošství milevských premonstrátů, které bylo založeno v rámci zdejší kolonizace oblasti spolu s hradem a kostelem sv. Jana Křtitele. První písemná zmínka o zdejším probošství pochází z roku 1354 a následně v roce 1394 byl zdejší hrad přepaden a probošt zajat. V roce 1420 se sem uchýlila část premonstrátů vyhnaných z Milevska a doufali v pomoc od pánů z Plavna, ale již v roce 1429 na toužimský hrad zaútočil Žlutický husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, a následně v roce 1437 dostal i Toužim formálně od krále Zikmunda jako korunní lenní zástavu. Pravděpodobně na základech proboštského hradu si syn Jakoubka Jan postavil hrad, který pak byl zvaný jako Janův hrad. Na tomto hradě se pak zdejší posádka bránila přesile vojsk pánů z Plavna a hrad přitom dokázala ubránit. Když v roce 1469 padl hrad v Útvině, tak se zdejší husité stáhli do Janova hradu a založili zde sídliště, které obehnali hradbami, ještě téhož roku dostalo město Toužim privilegia od krále Jiřího z Poděbrad.

Roku 1490 byli nuceni Vřesovicové prodat Toužim pánům z Plavna a následně roku 1538 Jindřich V. z Plavna vyplatil zástavu krále Zikmunda z roku 1437, díky čemuž se stala Toužim dědičným panstvím pánů z Plavna. V této době byl také hrad rozšířen na rozsáhlí trojkřídlí objekt a následně v letech 1544 a 1576 – 1578 k němu byl přistavěn rozsáhlý renesanční zámek. V roce 1563 zdědili tento zámek Hasištejnští z Lobkovic, ale již v roce 1620 vyhořel Janův hrad a následně prošel renesanční úpravou. V roce 1623 koupili zdejší panství vévodové Sasko-Lauenburští, kteří vlastnili také Ostrovské panství a v roce 1650 nechal zdejší zámek Julius Jindřich vévoda Sasko Lauenburský barokně rozšířit a upravit. Na konci 17. století ale tento zámek opět postihl požár, který zničil velkou část zámeckého vybavení. V průběhu 18. století došlo k dalším přestavbám, které dali současný vzhled zámeckým budovám. Následně zdejší v roce 1733 zdědili zdejší panství Bádenská markrabata, která zde byla až do roku 1787, kdy zdejší panství bylo prodáno královskou komorou Schwarzenberkům a hned v roce 1799 se panství vrátilo zpět do rukou královské komory. V roce 1837 se stal majitelem zdejšího zámku Alfréd z Beaufort-Spontinu, ti vlastnili Toužimský zámek až do roku 1945, kdy byl zámek zabaven a zestátněn. V 80. letech 20. století byl na zámku umístěn Dům osvěty, ale pak přestal být udržovaná a chátrá. Již ve 20. letech 21. století bylo mnoho budov spolu s budovami bývalého Janova hradu v havarijním stavu.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/touzim-hrad-a-zamek/

Dojmy: Jedna z mnoha věcí, které v tomto kraji lituji.

Mapa

Fotografie

×