logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Týniště kaple sv. Prokopa Poplužní dvůr s tvrzí

Týniště - mlýn čp. 23

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: První písemná zmínka o tomto mlýně pochází z roku 1841, kdy byl v pozemkových knihách uváděn jako panský. V té době zde žil jistý Johann Wirkner. Od 60. let 19. století patřil mlýn Josefovi Menzlovi a v době před 2. světovou válkou patřil mlýn p. Nachtmanovi, což je děd současného majitele. V průběhu 2. světové války byl mlýn ve správě Ing. Gustawa Swobody, po válce byl vrácen p. Nachtmanovi a následně v roce 1957 byl mlýn znárodněn a pan Nachtman byl pověřen jeho správou. V této době se přestala v mlýně mlít mouka a začal sloužit k mlití krmných směsí pro zvířata, tato výroba byla ale na konci 60. let 20. století zastavena. Na počátku 90. let 20. století se mlýn v restituci vrátil do rukou současného majitele. V mlýně je do dnešních dnů zachované mlecí zařízení pocházející ze 30. let 20. století, které je stále funkční, čímž se stává jediným mlýnem v této lokaci, který je mlýnem tohoto typu a je stále funkční.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15266270&sequence=1&mode=fulltext&keywords=t%C3%BDni%C5%A1t%C4%9B®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Tento mlýn je unikátem i když tak nevypadá, jelikož to nejdůležitější je uschováno pod pokličkou.

Mapa

Fotografie

×