logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Týniště mlýn čp. 23

Týniště - kaple sv. Prokopa

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tato kaple byla postavena v roce 1718 v barokním slohu podle neznámého architekta. V roce 1910 byla tato kaple zchátralá, a tak v té době byla novodobě přestavěna manžely Franzem a Theresií Tutschanovými. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple chátrat. V roce 1989, kdy sem přijeli původní němečtí rodáci, se jednomu Horstu Türrovi zželelo kaple a postupně ji začal v letech 1990 – 1991 rekonstruovat. V roce 2004 byla obnovena fasáda kaple, a nakonec v roce 2009 byl znovu vysvěcen zvon v kapličce.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/tyniste-kaple-sv-prokopa

Dojmy: Maličká kaplička, stojící před bývalým poplužním dvorem.

Mapa

Fotografie

×