logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Stružná Suchá u Nejdku

Suchá u Jáchymova

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Suchá (německy Dürnberg) je malá vesnice nacházející se asi 1 km východně od Jáchymova. Tato vesnice byla založena někdy na počátku 16. století, kdy ve zdejší oblasti vrcholila stříbrná horečka. Vesnici tvořili hlavně domy horníků, lesních dělníků a zemědělců, kteří se usídlili mezi doly Tomáš, Léno a Plavno. Sama první písemná zmínka o vesnici pochází až z roku 1785. Jakmile byli zdejší doly vytěženy, tak se zdejší horní činnost utichla a hornictví se přeorientovalo na zemědělství, lesnictví a pastevectví. Po vytěžení dolů zmínky o této vesnici prakticky utichli, jisté je že po konci 2. světové války nastal odsun německého obyvatelstva. Jediní obyvatelé kteří v této vesnici zůstali byli odborníci pracující pro Jáchymovské doly, následně byl zbytek vesnice dosídlen obyvatelstvem z vnitrozemí. V průběhu 2. poloviny 20. století zde byla zprovozněna škola, hospoda a byl postaven vodovod, který rozváděl vodu z potoka. Při otevření uranového dolu Plavno v 60. letech 20. století velmi narostl počet obyvatel v Suhé, ale jakmile byla ukončena těžba uranových rud, tak se obyvatelstvo stěhovalo do nových panelových domů v Ostrově, díky čemuž se vesnice téměř vysídlila, naštěstí byla obklopena krásnou přírodou, a tak zde začalo vyrůstat mnoho rekreačních chat, jejichž výstavba byla ukončena až v roce 1980.

Zdroj: https://www.palfi.cz/clanky/osady-spadajici-pod-jachymov/sucha.html

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se v nádherném údolíčku.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2888