logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Štědrá Teplička

Štoutov

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Štoutov (německy Stadthöfen) je malá vesnice, nacházející se asi 1,5 km na východ od Čichalova. První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1393, kdy ji Boreš z Rýzmburka zastavil Petrovi Kovářovi ze Struhař. Někteří autoři uvádějí že predikát (odkud šlechtic pochází) Švába ze Stulhowa, který je uváděn v roce 1420 se vztahuje k této obci, to by hipoteticky znamenalo že by se zde mělo nacházet nějaké šlechtické sídlo neznámé podoby a polohy. Jisté je že roku 1446 přenechal svou držbu této vesnice Johann Zucker z Tamfeldu žlutickému špitálu a městu Žlutice, tím se tato vesnice dostala do správy města Žlutic od které se osamostatnila až v roce 1850 a stala se samostatnou obcí, dle zákona o obcích ze dne 17. března 1849. Svoji farou spadala vesnice pod kostel sv. Petra a Pavla ve Žluticích. V roce 1869 v této vesnici žilo 106 obyvatel, tento počet se udržel až do 2. světové války. V roce 1929 nalezl rolník Karl Schösser z Verušiček v oraništi nedaleko hřbitova v místech zaniklé středověké vsi Wakow kamennou místu s mincemi na které byla ražba bavorského vévody Otty I. z doby kolem roku 1200. Mince následně skončili v Mnichově, Bamberku, Lipsku a ve Žlutickém muzeu. Po odsunu německého obyvatelstva klesl počet obyvatel na pouhých 57 a dále klesal. Někdy v 60. letech 20. století byla vesnice připojena do správy vsi Čichalov. V roce 2011 zde žilo jen 12 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Štoutov

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stoutov-stadthofen/

Dojmy: Malá vesnička, která má mnoho co nabýdnout.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1804
IMG_1704
IMG_1700
IMG_1688
IMG_1770
IMG_1696