logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Sedlec památník osvobození Přemilovická starší tvrz

Sedlec - Přemilovická mladší tvrz

Informace

Navštíveno: 21. 12. 2016

Historie: Mladší Přemilovická renesanční tvrz vznikla v průběhu 16. století v areálu poplužního dvora, jako náhrada za starší vodní gotickou tvrz. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1568 kdy obdržel Hans ze Steinbachu na Přemilovicích lenní list na majetek. V roce 1579 napsala městská rada Karlových Varů do Lokte, že karlovarští poddaní vzali z lesa domněle na příkaz starého pana Leinpacha devět fůr dřeva. Karlovarští radní se proto obrátili na pana Leinpacha aus Bremlawitz, od kterého žádaly vysvětlení, které nedostali, Proto poslali dopis Lokti, který ale jen potvrdil jeho přijetí, ale nemohl nic podniknout, protože Loketská městská rada se nesešla v dostatečném množství. Následně pan Hans ze Steinbachu na Přemilovicích napsal Karlovarské městské radě že odvezl ne devět ale sedm fůr dřeva a to svými poddanými, kteří tak učinili na příkaz jeho syna Georga. Tento spor trval až do roku 1580. Další zmínka o této tvrzi pochází z roku 1601 kde se hovoří o Jáchymovi z Jonu na Ottowiczych a Bremlbiczych, který tento statek získal v roce 1600 a následně jej spojil se statkem Otovice. Tímto krokem se správním sídlem stalo sídlo v Ottovicích a poplužní dvůr spolu s tvrzí byl používán jen k hospodářským účelům. V roce 1640 pak přestalo být zdejší panství Loketským lénem a v roce 1675 bylo toto panství prodáno Vilémem von Plackenheimem, kvůli finančním nedostatkům panu Juliovi Fratiškovy knížeti saskému, který toto panství na trvalo připojil k ostrovskému panství.

V roce 1690 proběhla oprava bývalé tvrze a následně byla tato tvrz zachycena v Josefském vojenském mapování z let 1764 – 1767. Následně v době před rokem 1989 sloužila budova bývalé tvrze k účelům státního statku a následně přestala být používaná a pomalu chátrá a rozpadá se.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/premilovice-mladsi-tvrz

Dojmy: Tvrz jsem si nemohl pořádně prohlédnou, protože je na soukromém pozemku. Takže mám jen pohled od starší tvrze, ale i ta nová tvrz značně chátrá.

Mapa

Fotografie

×