logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Skoky Smilov

Skřipová

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Skřipová (německy Krippau) je malá vesnička, nacházející se 2,5 km jihozápadně od Vrbic. První písemná zmínka o této vesnici pochází z roku 1395, kdy byla zmíněna ve sporu o dědictví. V roce 1532 byla vesnice uváděna jako součást Žlutického panství, ale již v roce 1630 byla ves připojena ke tvrzi v Týništi, se kterou se roku 1783 připojila k panství Luka. V roce 1850 se Skřipová osamostatnila a stala se samostatnou obcí. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2 světové války, došlo k postupně devastaci vesnice. V roce 1949 se připojila pod správu Verušišek. V průběhu 2. poloviny 20. století většina vesnice zanikla spolu s rybníky, kaplí a mnoha původními domy.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/skripova-krippau/

Dojmy: Malá vesnička, ve které je jedna socha.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0771