logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Sedlec Semtěš

Sedlo

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Sedlo (německy Sattel) vzniklo patrně při kolonizaci horního povodí řeky Střely někdy ve 14. století na panství premostránského kláštera v Milevsku, který v sousední Toužimi měl své probošství s kostelem sv. Jana Křtitele do jehož farního obvodu Sedlo spadalo.

První písemná zmínka o Sedle pochází až z roku 1542, starší zmínka o jistém Sedle z roku 1249 je nejistá. Po celou dobu feudalismu pak byla ves součástí toužimského panství, kterého se kolem roku 1429 zmocnili kališníci v čele s Jakoubkem z Vřesovic a poté bylo nejdříve v zástavním držení Jana Libčtejnského z Kolovrat, Vřesoviců z Vřesovic (1437 - 1480), pánů z Plavna (1488 - 1538), a od roku 1538 v dědičném držení pánů z Plavna, Lobkoviců z Hasištejna (1565 -1623), vévodů ze Saska-Lauenburska (1623-1689), markabat z Baden-Badenu (1689- 1789), císařské komory, a od roku 1837 vévodů z Beufort-Spontinu. V roce 1654 ve vsi hospodařilo 7 sedláků a 10 chalupníků a jejich počet se udržel až do roku 1757. V roce 1869 zde žilo již 227 obyvatel ve 39 domech a v roce 1930 dokonce 273 obyvatel ve 48 domech. V roce 1930 zde fungovala malotřídní škola.

Po roce 1945 došlo k vysídlení německého obyvatelstva a jeho nahrazení převážně českými dosídlenci, počet obyvatel výrazně poklesl, v roce 1950 zde žilo jen 125 obyvatel ve 43 domech.

V roce 1960 obec ztratila samostatnost a byla připojena k obci Útvina, jejíž místní částí je dodnes. V důsledku politicko-hospodářských změn po roce 1945 zaniklo tradiční zemědělství, které nahradila zemědělská družstevní velkovýroba.

Sedlo bylo založeno kolem oválné návsi, historická zástavba se rozkládala na jižní a severní straně návsi, její jihovýchodní část vyplnil obecní rybník, historický půdorys středověkého sídla je dodnes patrný. Již v 1. polovině 19. století, jak dokládá mapa stabilního katastru z roku 1841, byla většina domů zděných nebo s nespalnou konstrukcí, původní vzhled usedlostí přízemních a patrových stavení setřely četné požáry v 19. století. Nález velkého množství zlomků kamnových reliéfních kachlů u čp. 25 ze 16. až 17. století dokládá možnou existenci kamnářské dílny.

Zdroj: Naučná tabule.

Dojmy: Maličká vesnička ve které se dá i tak něco najít.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6633
IMG_6640