logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Rybničná Sadov

Rýžovna

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Ryžovna (do roku 1948 Sejfy, německy Seifen) je osada nacházející se asi 6 km západně Božího Daru. Zdejší osada byla založena někdy v prvních desetiletích 16. století, kdy se zde v černém potoce a dalších potocích rýžoval cínovec. Zdejší obec náležela zpočátku k Schwarzenberskému panství, ale následně po Šmalkaldských válkách byla vesnice připojena ke koruně České k Jáchymovskému panství. První písemná zmínka o této vesnici, kde je již uvedeno také jméno Seyffen pochází z roku 1654 v berní rule jako královské horní městečko s 24 hospodáři. Celá vesnice měla charakter roztroušené obce, která v podstatě neměla žádnou náves. Původní obyvatelé se zde tedy živily především rýžování cínu z říčky Černé, ale také zde byli dva stříbronosné doly a to Glück mit Freuden Zeche (Štěstí a radost), který se nacházel u bývalého Sejfského mlýna a důl Allerseelen Zeche (Dušiček), který se nalézal severně od Rýžovny na pravém břehu Černé, dále se zde nacházelo ještě množství malých štol, které ale již nebyly tak významné. Důl Štěstí a radost byl založen již někdy v 16. století a byli v něm nejbohatší výskyty kobaltových a stříbrných rud. Důl Štěstí a radost pak fungoval téměř bez přestání do konce 2. poloviny 18. století, během této doby se zdejší šachty a štoly dostali až do hloubky 80 metrů. Na konci 18. století ale vyhořela budova hornického cechu a následně byl důl z neznámých důvodů opuštěn. V roce 1831 si důl Štěstí a Radost pronajal Josef Geyer, a následně zde započali opět těžební práce. Během následujících let zde bylo vytěženo 50 kg stříbra. V 50. a 60. letech vlastnila tento důl rodin Schlosserů, ale těžba zde téměř neprobíhala. Těžba se rozjela až od roku 1886, kdy byla vyzmáhána štola a započalo se s čerpáním podzemní vody. V roce 1889 zde byla objevená uranová ruda, která se zde na počátku 20. století, kdy tento důl vlastnil hrabě Ernst Sylva- Tarrouccy, Který zde vytěžil v letech 1915 a 1916 celkem 870 kg uranové rudy. Následně se až do roku 1927 na tomto dole prováděli jen udržovací práce. Po konci 2. světové války započalo v roce 1946 zmáhání této štoly Správou Jáchymovských kutacích prací. V roce 1949 ale byl důl opuštěn a v roce 1964 došlo k likvidaci dolu.

Druhý důl Dušiček vznikl také v 16. století a pravděpodobně se zde také nacházeli stříbrné rudní žíly. Tato štola měla v letech 1750 – 1772 délku celkem 340 – 350 metrů. Následně ale zdejší těžba utichala, k jejímu obnovení došlo někdy v 50. letech 19. století, ale již v roce 1890 byl tento důl opět mimo provoz, před 1. světovou válkou byl provoz opět obnoven ale následně na počátku 20. let 20. století získal tento důl akciová společnost pro výrobu radia v Praze, ta jeho těžbu již ale neobnovila. Zdejší obyvatelé se živili hlavně hornictvím, když došlo k útlumu hornictví, tak se zdejší obyvatelé živili paličkováním krajek, šitím rukavic či pracemi v lesích. Zdejší obyvatelé byli velmi hudebně nadaní, a tak z této vesnice vzešlo mnoho umělců jako Josef Kraus, Hans Gregor, Albert Hahn, či Wenzel Richtel a mnoho dalších. V době před 2. světovou válkou zde žilo celkem 468 lidí a 49 z nich byli evidováni jako hudebníci. Po 2. světové válce ale přišel odsun německého obyvatelstva a vesnice již nebyla plně dosídlena, jelikož nikdo nechtěl do takto nepříznivých podmínek a tak po válce bylo postupně buldozery zničeno z původních 70 domů, kostela a dalších staveb vše, krom 9 stavení a trvale zde podle sčítání z roku 2011 nikdo nežije.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryžovna

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1441251

Dojmy: Dnes již velmi malá osada s bohatou historií a krásným okolím. Ve vsi se nachází malý pivovar s výborným nahořklým pivem u kterého mohu vřele doporučit jeho ochutnávku.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4047
IMG_4004
IMG_4034
IMG_4036