logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Pernink kaple Panny Marie kostel Nejsvětější Trojice

Pernink - Kontribučenská sýpka

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Když zasáhl v letech 1771 – 1772 české země spolu s Evropou obrovský hladomor z důvodu neúrody, kterou způsobovali extrémní výkyvy počasí. Jako důsledek těhto událostí vznikl v roce 1788 zákon z nařízení císaře Josefa II. o založení kontribučenských fondů, do kterých se odváděla část úrody pro horší časy. Tato samotná sýpka byla vystavěna někdy v 17. století kdy bývala obyčejnou hospodářskou budovou. V roce 1788 se z ní pak stala kontribučenská sýpka pro skladování obilí a byla povinnost všech poddaných sem část vypěstovaných surovin odvádět. V roce 1864 pak byla kontribučenská funkce této sýpky zrušená. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato sýpka být udržována a postupně v celém průběhu 2. poloviny 20. století chátrala. Na počátku 21. století pak prošla opravami, během které byla položena nová došková střecha.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: http://www.krusnohorsky.cz/2011/10/04/kontribucenska-sypka-v-perninku-3/

Dojmy: Malá, ale velmi zajímavá stavba, dokládající určitý úsek našich dějin.

Mapa

Fotografie

×