logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Prachomety socha sv. Jana Nepomuckého

Prachomety - prameniště řeky Střely

Informace

Navštíveno: 16. 2. 2016

Historie: Střela pramení v Prachometech na úpatí Prachometského kopce (780 m n. m.) v Tepelské vrchovině nedaleko Toužimi, protéká náhorní plošinou v meandrech údolní nivou, protéká vodní nádrží Žlutice, Žluticemi, pod Chyšemi se hlouběji zařezává do terénu a získává charakter dravé bystřiny, v okolí Rabštejna nad Střelou vytváří výrazný kaňon, nad Plasy se tok opět zklidňuje a vlévá se zleva poblíž Liblína do Berounky. Výškový rozdíl mezi pramenem a ústím 413,95 m.

Prameniště Střely bylo narušeno novodobými melioračními zásahy v území a regulací toku (část toku je i zatrubněna), geografický pramen se nalézá na jihozápadním okraji Prachomet (50°00'26"N, 12°56'58"E, 705 m n. m.), ovšem mnohem známější a také vydatnější je dolní pramen na východním okraji Prachomet (683 m n. m.).

Dolní povodí Střely bylo osídleno již v pravěku, horní povodí bylo osídleno až později, během středověké kolonizace. Významným místem je hora Vladař u Žlutic, s rozsáhlým hradištěm z období keltského a slovanského osídlení. Dalšími historicky významnými místy na Střele jsou Toužim, Žlutice, Chyše, Rabštejn nad Střelou a Plasy. Středověký název Lososnice byl odvozen od hojného výskytu lososa, Žlutice pak od zabarvení vody od splavovaných jílů (po řece se jmenují také Žlutice). Charakter dolního, rychle proudícího toku dal později vzniknout dalším názvům Střela nebo německému Schnella.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99ela_(%C5%99eka)

Dojmy: Velmi zajívamá oblast, kde je vzácný jev mokřadných luk.

Mapa

Fotografie

×