logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Podštěly kaple sv. Václava

Podštěly - pp Jezerský vrch

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Chráněné území s rozlohou 11,2608 hektarů bylo vyhlášeno 3. ledna 2018. Nachází se na jihozápadním, jižním a východním úbočí stejnojmenného kopce severně od Podštěl u Chyše. Předmětem ochrany jsou polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného. Jezerský vrch se nachází na západním okraji geomorfologického celku Rakovnická pahorkatina. Je součástí podcelku Žihelská pahorkatina a okrsku Rabštejnská pahorkatina. Mezi významné druhy rostlin na lokalitě patří hlaváček letní, pochybek prodloužený, rmen barvířský, bodlák nicí, pcháč bezlodyžný, pcháč kulatohlavý, bělolist rolní, černýš rolní, pipla osmahlá, mateřídouška časná, rozrazil Dilleniův, rozrazil rozprostřený, vstavač bledý a ostřice dvouřadá.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jezerský_vrch

Dojmy: Sice prudký kopec, ze kterého je ale úžasný rozhled.

Mapa

Fotografie

×