logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Přílezy Boží muka s krucifixem

Přílezy - kostel sv. Bartoloměje

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Tento farní kostel s přilehlým hřbitovem byl vybudován ve 2. čtvrtině 13. století v pozdně románském slohu cisterciánského typu na okraji návsi a spravovalo jej probošství premonstrátů v Toužimi. Následně v 1. čtvrtině 14. století byl k tomuto kostelu přifařen kostel sv. Víta z Útviny a poté byl v průběhu 14. století tento kostel goticky upravován. První písemná zmínka o tomto kostelu pochází ze dne 17. září 1354, kdy byl farář Nicolaus nahrazen farářem Henricusem. Díky rychlému růstu Útviny se stal tento kostel filiálním ke kostelu sv. Václava v Útvině. V průběhu 18. století byl kostel barokně upravován, kdy byl především rozšířen kamenný románský portál hlavního vstupu a prolomena větší barokní okna. V interiéru byli vnitřní stěny získali zaoblená nároží a přibyli zde pilastry. V roce 1781 vytvořil tesařský mistr Johan Pachenberg nový nábytek do sakristie a následně jej zámečnický mistr Melchior Bittermann pokoval a zároveň pokoval i kostelní dveře. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být kostel užíván k náboženským účelům, a tak přestal být udržován a započal chátrat. Vnitřní zařízení bylo postupně rozkradeno, či rozbito. V 70. letech 20. století pak bylo přistoupeno k rekonstrukci šindelové střechy kostela, během které byla snesena barokní zchátralá zvonice. Na počátku 21. století byl tento kostel jednou z nejstarších staveb tohoto kraje a současně byl ve velmi zdevastovaném stavu. Následně v letech 2012 – 2013 bylo přistoupeno k rekonstrukci krovů a střešní krytiny.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/prilezy-kostel-sv-bartolomeje

Dojmy: Malý kostelík, který je ve značně schátralém stavu, a oblopen starým hřbitovem ve stejném stavu.

Mapa

Fotografie

×