logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Pšov dům čp. 4 socha sv. Floriána

Pšov - kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: V obci Pšov dříve byla jen malá obecní kaple. Ta byla následně nahrazena novou kaplí, která vznikla v letech 1914 -1915 přestavbou původní sýpky stavitelem Röderem. Ale již v roce 1918 byli sneseny zvony z kaple a zkonfiskovány na vojenské účely. V roce 1926 byli pořízeny nové zvony a po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala nová kaple chátrat, a tak byla na počátku 21. století zrekonstruována. Zde si dovolím citovat popis stavby:

„V západní vnější části stavby můžeme vidět lizénové rámce. Střecha je valbová, na věži pak jehlancová. Presbytář je obdélný a celý vnitřek kostela je plochostropý, což pravděpodobně souvisí s dřívějším využitím budovy (sýpka). Hlavní oltář je dřevěný, v neogotickém stylu. Kazatelna je jednoduchá zdobená ornamenty a na straně směřující do lodě je vyobrazeno otevřené evangelium s alfou a omegou. Na zdech visí vyobrazení křížové cesty s německými nápisy. Obrazy jsou orámovány neogotickými rámy.“

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Nejsvětějšího_srdce_Ježíšova_(Pšov)

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/psov-kaple-nejsvetejsiho-srdce-jezisova

Dojmy: Pěkná, celkem velká kaple, spíše bych ji typoval na kostel.

Mapa

Fotografie

×