logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Podštěly kaple sv. Václava

Podštěly - hradiště Podštěly

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Na tomto kopci nazývaném Jezerský vrch se do dnešních dnů dochovaly pozůstatky pevněného hradiště, které pocházelo z období 6. – 3. století před naším letopočtem. Většina kopce byla intenzivně zemědělsky využívána, tak se z tohoto hradiště moc nedochovalo. V roce 1890 nechal hrabě Leopold Lažanský vystavět na tomto vrchu kamennou kruhovou rozhlednu, jejíž pozůstatky zde jsou dodnes znatelné. Rozhledna byla v roce 1919 zničena bouří a již nebyla nikdy obnovena. V roce 1981 začala tento vrch archeologicky zkoumat Dara Baštová a Jaroslav Bašta, kteří zde nalezli úlomky keramiky z pozdní doby halštatské. Dále se z hradiště dochovaly zbytky obranného valu, který se nachází na severní hraně vrcholové plošiny a má délku kolem 300 metrů. Val je souvislý a je prolomen jen v jednom místě, kde je úžlabina s přístupovou cestou, směrem k jihu val pak postupně zaniká v terénu a není zde již znát. Toto hradiště tak možná plnilo nějakou obranou funkci, či nějaký mocenský vztah k hradišti na hoře Vladař.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=11505&PARAM=11&tid=39171&pos=800

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/podstely-hradiste-na-jezerskem-vrchu

Dojmy: Zajímavé místo, jen v době mé návštěvy byla většina zarostlá kopřivami.

Mapa

Fotografie

×