logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Pila Hřbitov s kaplí

Pila - Hořečková louka na Pile

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2016

Historie: Hořečková louka na Pile je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 2004 a nachází se u obce Pila. Důvodem ochrany jsou zachovalé květnaté louky a pastviny s výskytem ohrožených společenstev. Péčí o území je pověřena správa CHKO Slavkovský les. Podloží lokality tvoří výhradně biotitické granity a porfyry karlovarského plutonu. Z rostlin je zde nejvzácnější rostlinou kriticky ohrožená pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), která ve Slavkovském lese roste jen na dvou lokalitách. Ta druhá lokalita se nachází nedaleko Chotěnova u Mariánských Lázní. Další vzácnou rostlinou lokality je hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), který roste na pouhých šesti lokalit tohoto druhu v České republice. Mezi další velmi vzácné druhy patří pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum). Dalšími chráněnými rostlinami v oblasti jsou ostřice odchylná (Carex appropinquata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), upolín evropský (Trollius europaeus) či tolije bahenní (Parnasia palustris). Z chráněných živočichů žijí v oblasti zmije obecná (Vipera berus), užovka hladká (Coronella austriaca), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ropucha obecná (Bufo bufo) či motýl hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hořečková_louka_na_Pile

Dojmy: Malá louka, která krásně kvete od jara až do podzimu.

Mapa

Fotografie

×