logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Pstruží Papírna

Pstruží - dům čp. 39

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Budova tohoto vodního mlýna je již zachycena na 2. Vojenského mapování z let 1836 – 1852, ale také je možná zachycen již na mapě katastru z let 1824 – 1843, z čehož vyplívá že tento mlýn byl vybudován nejpozději na počátku 19. století. V průběhu 19. století se mlýn samotný připojil ke komplexu Papírny a s jeho pomocí se vyráběla od počátku 20. století elektrická energie s využitím říčky Bystřice. V průběhu 2. poloviny 20. století provoz tohoto mlýna pozvolna utichl a budova mlýna začala tak sloužit pouze k bydlení.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=20579024&sequence=1&mode=parametric&indexId=51127%2F4-5256&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Stavení je pravděpodobně mnohem starší, než píší v památkovém ústavu, ale sloh má zachovaný z přelomu 19. a 20. století.

Mapa

Fotografie

×