logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Pernink dům eč. 66 dům čp. 7

Pernink - dům čp. 2

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Toto stavení postavené ve slohu lidové architektury, bylo vystavěno někdy v průběhu 17. – 18. století. Toto stavení je možná zachyceno již na I. vojenském mapování z let 1764 – 1768, ale jistý si tím člověk moc být nemůže, ale určitě je zachyceno na mapách katastru z let 1824 – 1843. Toto stavení má zděné přízemí možná z lomového kamene a hrázděné patro, štíty tohoto stavení jsou pak kryty bedněním. V období průběhu 2. poloviny 20. století až počátku 21. století prošlo toto stavení přestavbou a bylo uzpůsobeno chodu restaurace a penzionu Tina, který se zde v době mé návštěvy nacházel.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×