logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Olšová Vrata Lípa u Křížku

Olšová Vrata - kostel sv. Kateřiny

Informace

Navštíveno: 4. 6. 2017

Historie: Tento kostel byl původně vystavěn jako opevněný gotický kostel se hřbitovem v roce 1246 a byl zasvěcen sv. Kateřině, což byla patronka úrody a domácích zvířat. První písemná zmínka o tomto kostelu pochází ale až z roku 1257, kdy je připomínán jako jeden ze tří filiálních kostelů ke kostelu sv. Václava v Lokti. Patronát nad tímto kostelem tehdy měli hrabata z loketského hradu. Následně v roce 1352 se tento kostel stal kostelem farním a patronátní právo měl hrabě Boreš z Rýzmurka, syn Slavkův, který byl na Andělské Hoře. Tam kostel zůstal až do roku 1490 kdy byl postavěn kostel sv. Archanděla Michaela a tím se kostel sv. Kateřiny stal k němu filiálním. Na konci 15. století proběhla pak přestavba gotického kostela, a v téměř v tomto stavu se dochoval do současnosti. V roce 1736 bylo pořízeno nové vybavení kostela a následně v letech 1838 – 1843 proběhla barokní přestavba kostela, kdy byl kostel ještě prodloužen a získal dnešní tvář. Následně v letech 1840 – 1849 byl pořízen nový inventář kostela od loketského sochaře Johanna Wildta. V roce 1972 pak byla střecha pokryta novou šindelovou střechou.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/olsova-vrata-kostel-sv-kateriny/

Dojmy: Maličký vesnický kostelík, který ale je dobře udržovaný.

Mapa

Fotografie

×