logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Osvinov

Osvinov - kaple Panny Marie

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Tato kaple byla pravděpodobně vystavěna pravděpodobně někdy na přelomu 18. a 19. století na návsi nad rybníčkem. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byla kaple využívána jako hospodářské skladiště, byla snesena původní zvonice a byla proražena obdélná vrata. Oltář a lavice z kaple byli pak spáleny. V letech 2001 – 2002 proběhla rekonstrukce zchátralé kaple a následně v roce 2006 byla znovu vysvěcena.

"Obdélná kaple s apidiálním presbytářem, krytá sedlovou střechou s hranolovou zvoničkou se stanovou stříškou. Vstupní průčelí s obdélným vchodem s kovanou mříží, před kterým je představěna menší předsíňka z doby rekonstrukce kaple, je završeno trojúhelníkovým štítem. Boční stěny lodi jsou prolomeny po dvou obdélných, polokruhově zakončených oknech na každé straně. Apsida je na bočních stěnách otevřena po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně a kruhovým okénkem v závěrové stěně. Loď kaple je plochostropá, presbytář zaklenut. Vítězný oblouk kaple je polokruhově zakončený. Vnitřní zařízení kaple tvoří opravené dřevěné sochy sv. Petra a sv. Pavla a socha Ukřižovaného Krista, visící na závěrové stěně. Oltář a původní lavice se nedochovaly."

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/osvinov-kaple-panny-marie

Dojmy: Velká jednoduchá kaple, která stojí u zajímavého domku.

Mapa

Fotografie

×