logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Ostrov kostel sv. Archanděla Michaela most se sochou sv. Jana Nepomuckého

Ostrov - kostel sv. Jakuba Většího

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2016

Historie: Tento farní opevněný pozdně románský kostel byl postaven na počátku 13. století v místech původního středověkého trhového sídliště Slavkenwerde. V areálu opevněného kostela bylo patrně postaveno i sídlo velmože, který držel zdejší osady. První písemná zmínka o této lokalitě pochází z 2. poloviny 13. století. Podle tohoto dokumentu měl držení nad tímto panstvím hrabě Bohuslav I. z Rýzmburka a patronátní právo měli mniši z kláštera v Oseku. Kostel byl vysvěcen v roce 1226 a následně v roce 1239 potvrdil král Václav I. darování patronátu ke zdejšímu kostelu a vsi dubina oseckému klášteru. Následně v roce 1269 potvrdil pražský biskup Jan správcem zdejšího kostela Jana syna Lambertova ze Žalmanova. Jakmile byl ve 14. století vybudován kostel sv. Archanděla Michaela, začal tento kostel, který se náhle ocitl na předměstí, ztrácet postupně na významu. Od 16. století je tento kostel uváděn jen jako hřbitovní. Následně v roce 1588 došlo k rozšíření zdejšího hřbitova. Kostel ale byl postupně neudržovaný a chátral. Již na počátku 17. století se o tomto kostelu hovoří jako o zpustlém. Roku 1606 proto bylo přistoupeno a proběhla celková raně barokní přestavba kostela, během které byl kostel nově zastřešen a byla prolomena větší okna. Také byl vybudován nový hlavní oltář a trojkřídlá dřevěná kruchta. V roce 1673 pak byl pro tento kostel ulit zvonařským mistrem Nikolausem Löwem nový zvon. Na počátku 19. století byl opět kostel znovu zchátralý, ale rekonstrukce kostela se nerozběhla ani do roku 1810. Pamětní kniha ostrovské fary popisuje kostel takto:

„…kromě farního kostela sv. Archanděla Michaela se ještě mimo město nachází kostel sv. Jakuba se hřbitovem. Jeho stáří sahá daleko, neboť stál, i když zřícený a zpustlý, před rokem 1606, jelikož v tomto roce byl nově opatřen střechou a lavicemi. Kostel je velmi jednoduchý, beze vší ozdoby, má hlavní oltář s obrazem sv. Jakuba a pak dva postranní oltáře. V tomto kostele se slouží slavnostní bohoslužby na svátky sv. Jakuba a Všech svatých“

Na počátku 20. století značně zchátralý kostel byl určen k demolici, ale po zásahu památkového ústavu a zdejší farnosti ke zboření kostela nedošlo, a naopak v roce 1912 proběhla jeho celková rekonstrukce. Během této rekonstrukce byl kostelu vtisknut romantický ráz řezaného zdiva. Když docházelo v roce 1937 k bílení interiéru kostela, odpadla několikavrstevné staré nátěry a odkryli pozdně renesanční malbu dvou andělů, která byla datována do 16. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, přestal být kostel udržován a postupně chátral. V roce 1982 proběhl umělecko-historický průzkum renesančních fresek a na počátku 21. století byl kostel převeden na město Ostrov, které ihned v roce 2005 opravovalo zvonici, následoval archeologický průzkum v letech 2006 – 2009 po kterých se přistoupilo v letech 2010 – 2011 k rekonstrukci interiéru kostela a v letech 2012 – 2013 byly obnoveny renesanční a barokní fresky.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ostrov-kostel-sv-jakuba-vetsiho

Dojmy: Velmi zajímavý kostel, vypadá jako by se za ty věky nezměnil.

Mapa

Fotografie

×