logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Oldřiš dům eč. 10 kaple

Oldřiš - dům čp. 18

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Toto malebné stavení bylo vybudováno někdy ve 2. polovině 19. století, nejpozději však na počátku 20. století, jelikož dříve v mapových podkladech není zachyceno. Před 2. světovou válkou a během ní vlastnil stavbu jak dokládá zachovaný nápis na budově Anton Werner, který zde provozoval hostinec. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byli původní majitelé odsunutí a do této stavby dosídlení noví obyvatelé.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel žádné informace.

Mapa

Fotografie

×