logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Nové Hamry Kammerwagen kostel sv. Jana Nepomuckého

Nové Hamry - kaple

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2017

Historie: Tato lidová barokní kaple je poprvé zmiňovaná v roce 1739, kdy byla v jejím interiéru umístěna soška Piety. V roce 1913 prošla kaple výraznou rekonstrukcí a byla znovu vysvěcena. Během 1. světové války byly zrekvírovány původní zvony, a ty byli nahrazeny zvony novými v roce 1922. V roce 1929 byla původní došková střecha nahrazena střechou plechovou. Zatím poslední opravy se pak kaple dočkala v roce 2005. Uvnitř kaple se stále nachází soška Piety, která je ale doplněna o další lidové sošky, které se dochovali. O této kapli existuje také pověst, kterou si zde dovolím citovat:

"Podle jedné z krušnohorských pověstí chodíval cestou do Perninku často i jistý chalupník z Nových Hamrů. Jednou, když se jako obvykle vracel za tmy, spatřil před sebou podivný výjev. Kolem malého ohýnku sedělo šest neznámých mužů, kteří mlčky a bez hnutí hleděli do plamene. Chalupník pozdravil a zeptal se, zde si smí připálit dýmku oharkem z ohně. Nikdo mu ale neodpověděl, a tak se zeptal podruhé. Pak teprve jeden z cizinců sotva znatelně přikývl. Chalupník si tedy vzal z okraje ohně dva oharky, přiložil je na tabák v dýmce, poděkoval a odešel. Dýmka ale netáhla a stále zhasínala, a tak ji mrzutě strčil do kapsy. Doma si pak chtěl znovu zapálit. Jaké však bylo jeho překvapení, když pod víčkem dýmky objevil dva kousky ryzího zlata. Chalupník ale vytušil, že zlato pochází od temných, nečistých sil, a svědomí mu bránilo ho přijmout. Aby se tíživého daru zbavil, nechal za něj vyzdobit hamerskou kapli."

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nove-hamry-kaple

Dojmy: Sice je to ke kapličce zajímavý výšlap, ale je od tud krásný rozhled.

Mapa

Fotografie

×