logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Mirotice Kauznův kříž

Mirotice - tvrz

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: V Miroticích na neznámém místě nejdříve vznikla manská gotická tvrz tzv. Starší Tvrz. První písemná zmínka o této tvrzi pak pochází z roku 1394, kdy je zde uvedena vdova Buda se synem Romanem po zesnulém Manovi Peškovi z Miřetic. Tato tvrz patřila té době do léna Rýzmburků a jejich nástupců jak v Bochově, tak v Bečově. Na konci 14. století je v pramenech zmíněn jakýsi Lutobor z Miřetic, který měl spory s Kozlovskými sousedy. Následně se zde vystřídalo několik vladyků, kteří měli všichni přídomek z Miřetic. Změna nastává až v roce 1442, kdy zde byl zmíněn několikrát Broum, tento muž je pak zakladatelem rodu Broumů z Miřetic, kteří zde sídlili až do 20. let 16. století. Někdy v době Brouma bylo zdejší manství připojeno do lén pánů z Plavna. V roce 1495 Mikuláš Broum z Miřetic, který sloužil míšenským purkrabím pánů z Plavna, osvobodil z jejich manství statek Hanuše z Utenhofu. Následně v průběhu 16. století byla vybudována nová tvrz a tato stará pomalu zchátrala a rozpadla se v prach.

Nová renezanční tvrz, která byla součástí poplužního dvora, je poprvé uvedena v roce 1563, kdy získal zdejší zboží Jan Uttenhofer. Již v roce 1567 bylo Janu zdejší zboží propuštěno z léna, ale již v roce 1568 zdejší zboží vlastnil Adam Steinsdorf ze Steinsdorfu, ten ale roku 1579 zemřel a zdejší zboží přešlo na vdovu Kateřinu a následně roku 1581 na jejího syna Kašpara ze Steinsdorfu. Roku 1605 po Kašparovi zde nastoupil Abrahám, který zdejší zboží roku 1624 prodal Juliu Jindřichovi vévodovi Sasko-Lauenburskému. Ten jej ihned připojil ke svému Ostrovskému panství. V té době ztratila tvrz svůj význam a sloužila již jen jako správní budova k přilehlému dvoru. Tvrz spolu s dvorem přešla po roce 1945 do rukou státu, a měla sloužit státnímu statku, ale nakonec na počátku 60. let 20. století byla celá tvrz spolu s dvorem stržena, a tak ji dnes připomíná pouze vyvýšenina se zbytkem jižní obvodové zídky a opěrnými pilíři a zasypaná sklepení.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/mirotice-mladsi-tvrz/

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/mirotice-starsi-tvrz/

Dojmy: Z původní velké tvrze se dochovali jen zbytky, které i tak jdou částečně rozpoznat v terénu.

Mapa

Fotografie

×