logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Malý Hrzín dům eč. 138 kaple

Malý Hrzín - Hrzínská lípa

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Hrzínská lípa je památný strom lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) v Malém Hrzíně, místní části obce Stráž nad Ohří v okrese Karlovy Vary. Roste v blízkosti komunikace do osady Srní, před domem čp. 133. V roce 2006 bylo provedeno ošetření a konzervace stromu po vichřici. Strom má pravidelný válcovitý kmen s obvodem 440 cm, hustá polokulovitá korunu s velkým množstvím paprsčitě se rozbíhajících větví dosahuje do výšky 25 m (měření 2014). Stáří lípy bylo v roce 2006 odhadováno na 200 let. Lípa je chráněna od roku 2006 jako esteticky zajímavý a historicky důležitý strom.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrz%C3%ADnsk%C3%A1_l%C3%ADpa

Dojmy: Vysoký a mohutný strom, který vypadá že není ani požkozený zubem času.

Mapa

Fotografie

×