logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Maroltov Mezirolí

Merklín

Informace

Městský erb:

merklin_karlovy_vary_coa_cz_47854541172_o

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Obec Merklín (německy Merkelsgrün) se nachází 11 km severně od Karlových Varů a 6 km severozápadně od Ostrova. Tato obec byla založena někdy kolem roku 1200 spolu s dalšími třinácti vesnicemi na základě německého práva. Tyto vesnice pak tvořili spolu s Merklínem Hroznětínské panství. Samotná první písemná zmínka o této vesnici pochází ze dne 23. května 1273, kdy se vyskytla v papežském dokumentu Řehoře X. O rozvoj zdejší oblasti se postaral hlavně hrabě Hroznata, následně ale přišli husitské války a zdejší oblast stejně jako jiné oblasti trpěla na postih z války. Nakonec začalo zdejší panství spadat pod hrabství Loket, které daroval roku 1434 císař Zigmund svému kancléři Kašparu Šlikovy. Rod Šliků pak spravoval zdejší území až do roku 1585, kdy jej hraběnka Lukrécie Šliková prodala Arnoštu z Wirspergu. V této době již Merklín spadal pod panství Ostrov, ve kterém jej zakoupil po ukončení stavovského povstání jako součást zabaveného majetku roku 1623 kníže Julius Heindrich von Sachsen-Lauenburg. Bohužel následně nastala třicetiletá válka a v roce 1639 bylo zdejší území pleněno švédskými vojsky. Na počátku 18. století když zuřila sedmiletá válka, tak v ostrově se usídlili rakouští husaři a od Horní Blatné přišli Pruští husaři, kteří se ale po příchodu do Merklína ihned stáhli. Dle záznamů bylo v Merklíně v roce 1710 104 obyvatel a jeden hostinec. V letech 1770 a 1772 vypukl v této obci velký hladomor a bída díky velké neúrodě a postupně tu hrozilo vylidnění. Následně v roce 1781 bylo dekretem císaře Josefa II. zrušeno nevolnictví a hned na to v roce 1783 byla podepsána smlouva o zrušení roboty na panství Merklín a Ostrov. V roce 1850 se Merklín stal samostatnou obcí v politickém okrese Jáchymov. V roce 1902 zde byla položena lokální dráha z Dalovic do Merklína, což byl důsledek postupného průmyslového rozvoje zdejší obce, kdy zde byla v roce 1817 založena továrna na kartoun, ve které se následně vyráběl i porcelán. Díky tomuto rozvoji se počet obyvatel z roku 1836, kdy zde žilo 119 obyvatel zvýšil do roku 1921 na 632 obyvatel. Následně ale přišel po konci 2. světové války odsun německého obyvatelstva, který byl pro toto malé horské městečko velikou ranou. Obec byla sice dosídlena, ale zaniklo velké množství kulturního dědictví a tradic. Dle záznamu z roku 2019 zde žilo 962 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Merklín_(okres_Karlovy_Vary)

Zdroj: https://www.obecmerklin.cz/obec-1/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Menší obec, která má ale co nabídnout, jak památky tak krásnou krajinu.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_3310
IMG_3278