logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Malý Hrzín Maroltov

Mariánská

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Mariánská (německy Mariasorg) je vesnice, nacházející se asi 3 km jihozápadně od Jáchymova. Mariánská je poprvé připomínána v roce 1465, kdy na zdejším vrchu Vlčím hřberu u kaple sv. Albrechta měl svou poustevnu poustevník Jan Niavis, který předpověděl, že zde bude vybudováno slavné horní město, které později upadne a následně znovu povstane. Na tuto předpověď zareagoval hrabě Štěpán Šlik, který založil v roce 1516 v troskách Konradsgrunu město Jáchymov. Aby Šlikové získali potřebný kapitál na toto město uspořádali v roce 1521 na území Mariánské střelecké závody, kde vyhrál hlavní cenu 100 zlatých hodinář Benedick z Ausburgu. V roce 1530 uzavřeli Šlikové s Jáchymovem smlouvu, kdy Jáchymov mohl používat zdejší husté lesy, výjimkou vrchu Vlčího hřbetu, ten využívali Šlikové na výstavbu svého hradu Freudensteinu v Jáchymově. V době vrcholu Jáchymova v průběhu 1. poloviny 16. století na území Mariánské tehdy nazývané Sorgu vzniklo několik zemědělských dvorců. V průběhu třicetileté války Mariánská ale velmi trpěla až nakonec zpustla a zůstali zde jen dvě selské chalupy. Na konci 17. století si proto vzpomněly městský tesař Hans Schmidt, štajgr nad štolami Salomon Muller a kostelník Hans Shuldes na staré proroctví a rozhodli se postavit na místě bývalé poustevny kapli Panny Marie s prosbou za návrat hornictví.

Tato dřevěná kaple byla vystavěna v roce 1691 a současně bylo zažádáno aby se zdejší osada jmenovala Mariasorg. Do kaple byla umístěna soška, díky které se děli zázraky, a tak již dne 2. července 1694 dochována zpráva o velké pouti ke kapli Panny Marie v Mariánské. V této době se věřilo že poutě se sem konali již před reformací a že kaple byla jen v roce 1691 obnovena. Je totiž známo že již na konci 16. století zde stál dřevěný kostelík, který byl zasvěcen sv. Vojtěchovi, což odkazuje že kostel může být postaven před německou kolonizací. Pokud by to byla pravda, tak by kostel mohl založit Hroznata, který byl majitelem Hroznětína. Paul Nivias roku 1490 uvádí že slyšel vyprávění o zdejším poustevníku Janu Niviasovi, který zde žil ve 2. polovině 15. století u původního dřevěného kostelíka. Toto svědectví pak potvrzuje protestantský farář v Jáchymově Mathesius. Ať již bylo založení jakékoliv, tak jisté je že v roce 1699 byl zde dokončený kamenný kostel a Mariánská se stala poutním místem nejvyšší části Krušných hor. V roce 1710 se u kostela usadil poutník Eusebius Kolitsch z Hřebečné, toho ale přepadli dne 30. května 1728 loupežníci a skončil upálen. V roce 1730 byl u kostela vystavěn hostinec a útulek pro poutníky. Dne 19. ledna 1754 byl z císařského nařízení tento kostel propůjčen kapucínům, kteří zde měli vykonávat bohoslužby. Následně u tohoto kostelíka vyrostl kapucínský klášter, který vznikl na popud Jáchymovského měšťana Felixe Grimma. Celý klášter byl dokončen v roce 1765, ale již v roce 1781 vyzdvihl Tadeáš Schmidt z Jáchymova věžičku kostela Panny Marie. V roce 1847 je uvedeno že v Mariánské žilo 119 obyvatel v šestnácti domech. V roce 1930 zde již žilo 200 obyvatel. Následně ale přišel odsun německého obyvatelstva po konci 2. světové války a počet obyvatel klesl na 107. V mariánské byl vybudován pracovní tábor v 50. letech 20. století na těžbu uranových rud. Tábor vypadal tak že vězni žili v dřevěných dvojdomcích a byl určen pro vězně s krátkou lhůtou věznění. Co se ale v této době proslavilo byl zdejší klášter, který se stal po konci 2. světové války sídlem SNB a v jehož sklepení byla mučírna. Budovy ale postupně chátrali a tak byli v roce 1964 strženy a na jejich místě vyrostl v roce 1962 ústav péče pro mentálně postižené, který se zde nachází do dnes. V době tábora byly pro horníky zde vybudované provizorní sídliště, ale po roce 1958 se většina horníků přestěhovala do Ostrova. Dnes je toto místo centrem turistiky a lyžování.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mariánská

Zdroj: https://www.marianska.cz/historie/zanikle-obce.php

Dojmy: Malá vesnička, ve které bych si rád vyfotil zachovanou kapličku, ale vypadalo to že se nachází na pozemku ústavu a nechtělo se mi žádat povolení.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4583
IMG_4589