logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Luka zámek Luka

Luka - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Židovská komunita v Lukách je prvně zmiňována v 15. století, ale může být klidně i starší. Tento hřbitov pak vznikl nejpozději v 17. století, na kopci zvaném Židovský. Podle zápisu v katastru činil hřbitov rozlohu celkem 1690 m². V severovýchodním rohu hřbitova se nachází zbytky márnice, ta byla zanesena již v mapách z roku 1841. Největší židovská komunita zde byla v 2. polovině 19. století, kdy zde bylo evidováno 171 židů. Podle záznamů z matriky bylo na zdejším hřbitově pohřbeno v letech 1819 – 1928 přes 300 osob. V roce 1938 došlo ke zrušení zdejší židovské obce a následně ukončení užívání zdejšího hřbitova, ten byl poté během 2. světové války od roku 1939 nacisty systematicky likvidován. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války destrukce hřbitova nadále pokračovala a hřbitov zarůstal náletovými dřevinami. Nakonec na jaře roku 2013, byl areál hřbitova vyčištěn od náletových dřevin, ale i tak dnes již opět zarůstá.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/luka-zidovsky-hrbitov

Dojmy: Pěkný hřbitov odkud je krásný rozhled po okolí, z náhrobků se dochovalo jen pár kousků převážně z 19. století, a i tak jsou velmi poškozené.

Mapa

Fotografie

×