logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Lochotín

Lochotín - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Původně v této obci byl postaven dřevěný farní kostel v 1. polovině 14. století. Následně se o něm objevuje první písemná zmínka v roce 1357, kdy jej opustil zdejší první známí farář a nahradil ho nový farář z Luk. V období husitských válek přijmuli zdejší obyvatelé podobojí a následně, když sem přišli páni ze Sparnecku, tak se zde rozšířilo luteránství. Během třicetileté války v době po bílé hoře byla zdejší farnost rekatolizována a stala se filiální ke kostelu Narození sv. Jana Křtitele ve Valči. Avšak v průběhu třicetileté války dřevěný kostel vyhořel a podařilo se z něj zachránit pouze gotickou sochu Panny Marie. Po této tragédii nechal hrabě Johann Ferdinand Kager z Globenu vystavět v letech 1728 – 1731 barokní kostel, který byl následně v roce 1735 vysvěcen. V roce 1787 zde pak byla zřízena lokálie a byli také založeny matriční knihy. Po tomto kroku byla v roce 1788 vystavěna budova fary, ale farnost byla obnovena až v roce 1855. Následně v 2. polovině 18. století byl kostel pozdně barokně upraven a rozšířen o novou sakristii. V tomto období byl tento kostel také kostelem poutním a jednotlivá procesí chodila právě ke gotické soše Panny Marie, která byla zachráněna z kostela původního. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kostel být udržován a pomalu chátral. Následně byla obec na začátku 50. let 20. století začleněna do nového vojenského újezdu hradiště, což znamenalo definitivní konec této bohaté historie zdejší oblasti. Část inventáře kostela byla převezena na faru v Lukách. Roku 1991 byla gotická dřevěná socha, která byla celou dobu v tomto kostele byla ukradena a následně odeslána do SRN. Naštěstí byla vrácena a v současnosti je v Diecézním muzeu v Plzni. V roce 1991 se o kostel začal starat klub přátel Doupovských hor, který vyklidil interiér kostela od nanošeného bordelu.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/lochotin-kostel-nanebevzeti-panny-marie/

Zdroj fotografií: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/lochotin-kostel-nanebevzeti-panny-marie/

Dojmy: Jedno z míst u kterého musím bohužel podvádět, protože mi nebyl umožněn vstup do vojenského sektoru.

Mapa

Fotografie

×