logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Kfely

Kfely - tvrz Kfely

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: První písemná zmínka o zdejší vsi a jejích majitelích pochází z roku 1318, kdy je uveden v darovací listině poddanského dvora Radoušov oseckému klášteru jako svědek Mikuláš z Kfel, který je současně zakladatelem starého rytířského rodu Kfelířů ze Zakšova. Tento Mikuláš také nechal vystavět první panské sídlo, které se nacházelo na umělém ostrově uprostřed rybníka a byla tak chráněna soustavou vodních děl, které byli vytvořena na řece Bystřici. Následně v těsné blízkosti rybníka vznikl poplužní dvůr, v jehož zdech byla neznámo kdy vybudováno další panské sídlo. Následně daleko od poplužního dvora a rybníka byla vytvořena nejmladší ze zdejších tvrzí, která pravděpodobně původně bývala letohrádkem, který je uveden v popisu statku z roku 1698. Samozřejmě tato tvrz může mít klidně i mnohem starší základy. Každopádně tato tvrz byla v roce 1726 přestavena na panské sídlo a z doby této přestavby se také dochoval nad vstupem kamenný erb majitelů zdejšího panství vévodů Saskolauenburských. Celá stavba se dochovala téměř v původní podobě, dokonce je v jednom z oken pozůstatek terakotových tvarovek, či původní černá kuchyně. Následně roku 1842 postupně zanikla tvrz uprostřed rybníka a po ní také blízký poplužní dvůr s panským sídlem v průběhu 19. století. Obě tvrze tak zmizeli beze stopy a nezbyli po nich žádné památky pro normálního pozorovatele. Tato nová tvrz ale vydržela do současnosti. V průběhu 2. poloviny 20. století stavba postupně chátrala až opadala fasáda a odkryla tak její zdivo. Tvrz v době mé návštěvy vlastnil soukromí majitel a slouží dnes jako obytný dům.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=11163586&sequence=42264&page=1691&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kfely

Dojmy: Velmi zajímavá tvrz, která se kupodivu zachovala až do současnosti.

Mapa

Fotografie

×