logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Kostrčany Kozlov

Kovářov

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Kovářov (německy Kowarschen) je malá vesnice, nacházející se asi 1,5 km na jihovýchod od Čichalova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1373. V průběhu 14. století v této vesnici sídlil rytířský rod Kovářovců, který se od 4. čtvrtiny 14. století psal Kovářové ze Struhař. Roku 1411 darovala vdova po Borešovi z Rýzmburka Elisabetha z Landštejna držení vesnice Kovářova městu Žlutice, kam tato vesnice spadala až do roku 1848. Následně se z této vesnice roku 1850, na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849, stala samostatná obec. Svého rozmachu co do počtu obyvatel se ves dočkala roku 1869, kdy zde žilo 80 obyvatel, ale následně obyvatelé jen ubývali, až nakonec roku 1930 zde žilo jen 50 obyvatel. Následně přišla 2. světová války a odsun německého obyvatelstva, kdy zde bylo roku 1950 jen 21 obyvatel a tento počet se nadále snižoval. Následně byl Kovářov přičleněn ke Štoutovu a po roce 1955 ke Čichalovu. V době mé návštěvy zde pak žilo 10 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovářov_(Čichalov)

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/kovarov-kowarschen/

Dojmy: Maličkatá vesnička s krásnou kapličkou.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1675