logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Kozlov Kozlovská lípa

Kozlov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tento kostel byl vystavěn v gotickém slohu pravděpodobně v 60. letech 14. století, jelikož první písemná zmínka o něm pochází z roku 1365, kdy držitelé zdejšího panství Němota, Přech a Jan z Kozlova, dali do kostela prvního zdejšího faráře, a to faráře Jakoba. Podle dochovaných zmínek v tomto kostele v roce 1462 působil kněz z řádu Křižovníků s Červenou hvězdou, ale následně se stal tento kostel evangelickým. V průběhu 2. poloviny 16. století byla zazděna spodní část gotických oken, také do kostela byly umístěny dva náhrobníky z let 1587 a 1594. Po bitvě na Bílé hoře dorazila na toto místo rekatolizace, díky které zde byl v roce 1624 dosazen opět katolický kněz premonstrátským klášterem v Teplé. V roce 1673 nechal majitel zdejšího panství Adam Ferdinand von Rackel vyrobit nový zvon pro tento kostel. V roce 1708 za majitelů Pikhartů, byl tento kostel barokně přestavěn, i když ne tolik, aby to pozměnilo jeho ráz. Ke kostelu byla v podstatě jen přistavěna hranolová věž a křtící kaple sv. Kříže a byla ještě upravena sakristie. V roce 1727 byl tento kostel spolu se zdejším zámkem a vesnicí zachycen na vedutě vesnice při mapování a soupisu židovského obyvatelstva v Čechách. V průběhu 2. poloviny 18. století byl kostel nově vybaven bohatě zdobeným barokním vybavením. Zdejší hřbitov rozprostírající se kolem kostela sloužil k pohřbívání až někdy do 3. čtvrtiny 19. století, poté byl založen hřbitov nový. V průběhu 1. světové války byli zrekvírovány zdejší zvony, až na jeden, a to ten z roku 1673. Dle záznamů z roku 1930 byl kostel v dobrém stavu a zdejší věž byla téhož roku opravována. V roce 1933 získal kostel nové zvony od firmy Berner z Českých Budějovic a dne 15. ledna 1933 byla v kostele umístěna pamětní deska obětem 1. světové války od akademického sochaře Antona Holeye z Drahovic. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války pomalu přestával být zdejší kostel udržován, a také se zde přestávali odehrávat bohoslužby. Poslední bohoslužba zde tak byla v polovině 70. let 20. století a následně byl kostel odsvěcen a vyjmut z majetku církve. Na počátku 21. století byl kostel ve značně zchátralém stavu. Proto vzniklo v roce 2004 sdružení na záchranu tohoto kostela a již v roce 2007 přistoupilo město Bochov k postupné opravě a obnovení kostela, které pokračuje i nadále.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/kozlov-kostel-nanebevzeti-panny-marie/

Dojmy: Nádherný poněkud zchátralí kostel, který je ale postupně zachraňován.

Mapa

Fotografie

×