logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Kosmová dům čp. 4

Kosmová - dům čp. 3

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Toto hrázděné stavení bylo postaveno v 1. polovině 19. století a následně bylo několikrát upravováno a přistavováno. Ve 20. letech 21. století bohužel se toto stavení nacházelo ve fázi chátrání. Zde si dovolím citovat popis této usedlosti:

„Brána předsazena, zděná. Vpravo vjezdová vrata, zaklenuta stlačeným obloukem, vlevo branka s převýšeným obloukem. Ukončeno rovnou zídkou s krycí stříškou. Obytné stavení posunuto za bránu vlevo, situováno čelně do návsi. Přízemí zděné (roubené), patro obytné hrázděné, do dvora bílené. Průčelí ve 2 okenních osách, nečleněno, v patře 3 osy (podokenní a nadokenní římsy původní), štít dvouvrstvý, bedněný, zdobený lištami. Střecha na vnější stranu převislá, kryje patro, sedlová, kryta eternitem. Dispozice: světnice plochostropé v přízemí, síň klenutá. Komora upravena na obytnou místnost. V patře trámové stropy, k obytné části přiléhá zděný chlév, klenutý do traverz a stodola přístupná širokým vjezdem se stlačeným obloukem.“

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=783775&sequence=3&mode=fulltext&keywords=kosmov%C3%A1&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Památka je bohužel v naprosto dezoládním stavu, dokonce některé věci, které tu jsou popisovány, již na objektu nejsou...

Mapa

Fotografie

×