logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Jáchymov Radnice socha sv. Jana Nepomuckého

Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější trojice

Informace

Navštíveno: 26. 7. 2016

Historie: Vrcholně barokní sloup byl vztyčen v roce 1703 na popud místních havířů. Vytvořil jej ostrovský sochař Zeidler. Ještě v témže 18. století byli okolo sloupu postaveny čtyři pilíře, na které byli umístěny sochy světců. V roce 1900 byl kolem sousoší postaveno pseudogotické zábradlí. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být sloup udržován a chátral. Následně pak v roce 2004 byl zchátralý sloup zrekonstruován.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/jachymov-sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice

Dojmy: Sloup nacházející se před kostelem sv. Jáchyma.

Mapa

Fotografie

×