logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Jáchymov kaple sv. Barbory kostel sv. Jáchyma

Jáchymov - kaple sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 26. 7. 2015

Historie: Vrcholně barokní kaple byla vystavěna v roce 1734 na náklady Johannna Jacoba Vogelhaupta a manželky Marie Sophie, na skalnatém ostrohu zvaném Jánský vrch, kde podle pověsti se o valpuržině noci shromažďovali čarodějnice. Mezi roky 1838 – 1839 byl ke kapli přistavěn rozhlehlý obytný dům, v něm byla v roce 1851 zřízena rukavičkárna bratří Kuhlmanů. Tou dobou kaple již byla pravděpodobně odsvěcena, jelikož v roce 1873 byla znovu vysvěcena. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války získal kapli s domem stát. A tak objekt přestal být udržovaný a započal chátrat. Vnitřní zařízení bylo postupně zničeno. V roce 1964 byl zbořen zchátralý dům, ale kaple pokračovala ve svém chátrání. Až v roce 2013 došlo k celkové rekonstrukci kaple.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/jachymov-kaple-sv-jana-nepomuckeho

Dojmy: Na kapličku je krásný výhled z protilehlého kopce, ale ke kapličce jsme přímo nedošli.

Mapa

Fotografie

×