logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Jáchymov bývalý železniční tunel důl Josef

Jáchymov - Dolní Popovská lípa

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Dolní Popovská lípa je památný strom v dnes zaniklé vsi Popov u Jáchymova. Dle měření z roku 2004 má lípa výšku 20,5 metru a obvod kmene 943 cm. Její věk je odhadován na 400 let, ale může být i starší, jelikož na tabulce u stromu je uveden věk 600 let. Lípa má dutý kmen rozdělený na dvě části. Aby nedocházelo k udusávání půdy v dutině, byl mezi nimi zbudován speciální chodníček, který tam v době mé návštěvy již nebyl, ale i tak je lepší nechodit skrz kmen. Hlavní větve jsou vykotlané. Roku 2002 bylo provedeno konzervační ošetření lípy financované z prostředků Programu péče o krajinu ministerstva životního prostředí. U této lípi se původně nacházel hostinec, u kterého lípa rostla a její kmen byl oběšen svatými obrázky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolní_Popovská_lípa

Dojmy: Nádherný mohutný strom, který má ale rozpůlenou korunu.

Mapa

Fotografie

×