logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Horní Žďár zaniklá vesnice Arnoldov

Horní Žďár - zaniklá vesnice Hanušov

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Hanušovy (německy Honnersgrün) byla malá vesnička ležící asi 5 km severně od Ostrova. Tato vesnice vznikla pravděpodobně někdy v průběhu 13. – 14. století, kdy zdejší kraj osidlovali němečtí kolonisté pocházející z Poohří a Horní Falce. První písemná zmínka o této vesnici pak pochází z 16. století, kdy vesnice patřila k panství Ostrov. Dle Tereziánského katastru, z poloviny 18. století v této vesnici bylo celkem 23 hospodářů, 1 hofman, 1 tesařský tovaryš a 3 nádeníci. Dle Sommera v této vesnici žilo v roce 1847 101 obyvatel v 15 domech, které stály velmi vzdálené od sebe. V roce 1850 začala tato vesnice dle zákona o obcích spadat do správy vesnice Arnoldov, a nakonec v roce 1872 se Hanušov stal samostatnou obcí v politickém okresu Jáchymov. V roce 1920 v této vesnici žilo 93 lidí v 15 domech, kteří byli především německé národnosti a mluvili egerlandským nářečím. Zdejší lidé se živili především pastevectvím a polním hospodářstvím, které jim ale pro nepříznivé podmínky moc nevynášelo. První rána pro vesnici přišla po ukončení 2. světové války v podobě odsunu německého obyvatelstva. Nakonec v roce 1950 byli odsunuti i zbylí obyvatelé z důvodu těžby Jáchymovských uranových dolů v dnes již bývalém dole Plavno. Vesnice se následně postupem času postupně rozpadala, až v době mé návštěvy zde byli jen zbytky zídek a základy staveb.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1450081

Dojmy: Dnes již zaniklá vesnice s velmi malebnou přírodou.

Mapa

Fotografie

×