logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Hájek Hlineč

Herstošice

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: První písemná zmínka o této vesnici, německy nazývané Herscheditz, pochází z roku 1378, kdy zde stála tvrz a na ní seděl Rýzmburský leník Hanuš z Herstošic. Po něm je zmiňován jeho následník Hereš roku 1404. Někdy v polovině 16. století byla zdejší osada s tvrzí prodána rodu Pröllhoferů z Purkersdorfu. V roce 1567 dokázal Hanuš Pröllhofer osvobodit zdejší obec od manských poplatků a služeb vázaných k hradu Hartenštejnu. V roce 1609 získal zdejší obec s tvrzí Jindřich Zumr z Herstošic, ale krátko na to ji zase v roce 1615 získali Pröllhoferoví, kteří ji připojili k Údrčskému panství. Po té době zdejší tvrz, která stávala pravděpodobně někde na západě dnešní vesnice, zanikla. Její přesná poloha však není známá. Svého vrcholu, co se týče obyvatel zaznamenala vesnice v roce 1869, kdy zde ve 32 domech žilo 198 obyvatel. Od té doby se ale počet obyvatel neustále snižoval. Největší rána přišla v době odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války. Zatím co před válkou zde bylo 155 obyvatel v 31 domech, tak v roce 1950 zde bylo už jen 68 obyvatel v 16-ti domech.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Herstošice

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/herstosice-tvrz

Dojmy: Maličká vesnička, ve které je i jedna malá zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0115