logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Horní Blatná pomník mistra Jana Husa rozhledna Blatenský vrch

Horní Blatná - PP Vlčí jámy

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Na území této přírodní památky vznikly postupně dva cínové doly. První starší důl je důl Wolfgang, který vznikl v průběhu 16. století a ještě v témže století byl vykután do hloubky 35 m pod povrchem. Za dobu své existence měl celkem hloubku 85 metrů a byl to současně největší důl zdejšího revíru. Druhý důl se jmenoval důl Jiří, ten byl o něco menší, dosahoval hloubky 50 metrů. V dolu Jiří se díky svému klimatu tvořil jeskyní led, ten byl roku 1813 těžen a dovážen volskými povozy, které byli zasipány pískem aby led netál a dostal se k Lipsku, kde se léčili zranění vojáci z bitvy Národů u Lipska. V roce 1837 v této oblasti nadobro utichla dle pramenů těžba. Následně se tyto dva neudržované doly začali rozpadat. Větší jáma nacházející se v jižní části PP pochází z dolu Wolfgang a po něm nese jméno Vlčí jáma. V této propadlině se tak odhalili zbytky původních štol a komor, samotná jáma je pak 120 m dlouhá, 14, m široká a hluboká až 25 metrů. Druhá štola Jiří se nachází v severní části PP a také se propadla, čímž vytvořila úzkou jámu která byla pojmenována Ledová jáma. Ledová jáma je velmi úzká, ale hluboká je pak 15 až 20 metrů. Právě v ledové jámě je český unikát. Tento unikát je jediné místo, kde se celoročně nachází sníh. Díky hloubce propasti, malému prostoru a vlhkosti vzduchu je zde speciální tlaková kapsle, díky které se zde celoročně i přes léto drží sníh a ne v malém množství. Bohužel v roce 2004 skupinka němců z Klingenthalu odvozili celkem dvě tuny sněhu. Sníh se ale opět tvoří a je zde krásně vidět, jen přístupová cesta je trochu nebezpečná. V oblasti je druhově chudá vegetace, pestřejší zastoupení mají pouze kapraďorosty, např. žebrovice různolistá, bukovinec osladičovitý, sleziník severní, sleziník červený či puchýřník křehký. V důlních propadlinách rostou vzácnější chladnomilné druhy, jako je pryskyřník platanolistý nebo podbělice alpská. Na jediném místě v ČR tu roste mech měďovka Mielichhoferova (Mielichhoferia mielichhoferiana), vázaný na odkryté žíly rud mědi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlčí_jámy

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/pp-vlci-jamy/

Dojmy: Velmi zajímavé místo, které stojí za to vidět. Prvních 11 fotografií je z Ledové jámy a zbylé jsou z Vlčí jámy pro orientaci.

Mapa

Fotografie

×